[EN]     [BG
HOME
Lectures
Books
Projects
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
 

Last actualization : 20.03.2005

Физика и техника на топло и масообмена

1. Анотация

Представените лекции са предназначени за курса по Физика и техника на топло и масообменни процеси за студентите от специалност "Физика и математика" на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с основните теоретични постановки и практическото приложение на теорията на топло и масопреносните процеси.

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 3часа 45часа
Семинарни занятия    
Упражнения 2 часа 30 часа
 
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University