[EN]     [BG
HOME
Profesional data
Lectures
Books
Projects
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
  ......Last actualization : 10.09.2005
 

Информатика

1. Анотация

Представените лекции са предназначени за курса по Информатика за студентите от специалност "Физика и математика" на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с математическите и логически основи на компютърните системи, представянето на информацията в паметта на компютрите, програмното обезпечаване и принципите на програмиране. В този смисъл, курсът има задача да даде основни познания за организацията и функционрането на компютърните систем и начални знания за използването им различни области.

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 2 часа 30 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 1часа 15 часа
 
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University