[EN]     [BG
HOME
Profesional data
Scientific Interests
Books
Projects
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
 

.......Last actualization : 20.01.2009

No
1.
 Програмиране и използване на компютри - (Компютърни системи и технологии)
2.
3.
 Механика на флуидите (Физика)
4
5.
Топлофизика (Физика)
6.
Микропроцесори и компютърна архитектура (Физика)
7. Компютърно програмиране (Физика)
8. Визуално програмиране и Web дизайн (Компютърни системи и технологии)
9. Физика и техника на топломасообмена
10.   Информатика
11.   Въведение в компютърните науки
12 Възобновяеми енергийни източници
13. Програмиране в Internet (Културология)
14.
 Техническа механика
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University