Skip available courses

Available courses

 Курсът е предназначен за студенти от специалност културология и има за цел да предостави основни знания в областта на софтуерните технологии и използването им в различни области. Специално внимание се обръща на програмирането в Интернет и създаване на Web страници и сайтове.

Въведение в технологиите за програмиране в Интернет

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност "Компютърни системи и технологии"

Избираема дисциплина от учебния план на специалност 

Техника, технологии и предприемачество - бакалавър

Modern computer technologies - Master program

Visual programming - Master program

Курсът е за студенти 2 курс по специалност Физика